Rreth Nesh

Misioni

Biznesi ynë kryesor është i përqendruar në Knauf sistemet e ndërtimit të thatë dhe aplikimin me pllaka gipsi në tavanet D11, në mure ndarje me w11 ndërtimit metalike, në përpunimin me targa gips dhe suvatimin me W611 thatë suva dhe ndërtimit metalike W623, në tavane dekorative D19 në bazë të Projekti, etj …

Të gjitha sistemet e aplikuara nga kompanisë tonë kemi produkte Knauf në to, që do të thotë se të gjitha materialet dhe pajisje janë prodhuar dhe certifikuar nga Knauf

Gips karton sh.p.k është rritur fuqishëm me kalimin e viteve, duke arritur sukses të madh dhe aktualisht mbulon pothuajse 45% e sistemeve të ndërtimit të thatë në Shqipëri.

Historiku

“Gips Karton” sh.p.k u krijua në vitin 1995, me qëllim të tregtisë, dhe zhvillimin e sistemeve të ndërtimit të thatë, kryesisht i kompanisë gjermane Knauf Ges m.b.H për aplikimet e brendshme dhe te jashtme.

Vizioni

Kompania jonë është e pajisur me personel të kualifikuar dhe të formuar nga vetë Knauf, logjistika të mëdha dhe fleksibile dhe do të thotë për të mbuluar dhe të jenë të përgjegjshëm në të gjitha projektet tona që kërkojnë cilësi të lartë dhe afatet shtrënguar. Ne mbajmë garanci të plotë për të gjitha aspektet e punës së bërë nga kompania jonë, dhe ofrojmë garanci për punët e kryera.